Skador inom friidrott

Enligt en forskarstudie vid Linköpings Universitet från 2012 drabbades friidrottande ungdomar av skador i lika stor utsträckning som äldre friidrottare. Förhållandet brukar inte vara så inom

idrotten, då man vanligen ser, att ju äldre man blir, desto större risk att kroppen säger ifrån fysiskt. Vår förmåga att återhämta oss och undvika skador blir helt enkelt sämre med åldrandet. Friidrotten står alltså för en egen del av skadestatistiken inom idrotten, och detta visade sjukgymnasten Jenny Jacobsson i sin doktorsavhandling som alla kan ta del av. Just forskning inom skador är idag väldigt prioriterat inom alla idrotter och nya förebyggande metoder tas fram hela tiden.

Två av tre skadas

Hela två av tre friidrottare inom studien hade en större skada under ett och samma år. Det mest anmärkningsvärda var alltså att unga friidrottare drabbades i samma grad som äldre. Räknat i siffror visade forskningen att 3,5 skador inträffade per 1000 timmar av friidrottsträning. Denna siffra var ungefär samma för både äldre friidrottare såsom yngre. Här kan föreningar och organisationer utveckla sig betydligt mer. Ofta krävs det större investeringar som kan finansieras med donatorer eller smarta företagslån som Qred.com erbjuder. Klart är att det måste finnas ett batteri av åtgärder kring de aktiva för att förbättra skadeläget. Det handlar om att kunna anställa fler massörer, rehabiliterade och utrustning för behandlingar. Många gånger kan flera olika klubbar dela samma resurser, vilket kan spara in en hel del pengar.

Ben och fötter främst

För friidrottare är det främst i fötterna och benen som skadorna sitter. Då är det oftast frågan om överbelastning av muskler och senor. Enligt doktorsavhandlingen kan en gammal skada öka risken för en ny skada så det är ibland en ond cirkel för de aktiva. Med rätt behandling kan dock de flesta komma till bukt med skadorna och börja träna optimalt igen. I takt med att mer pengar kommer in i idrotten kan även aktiva pressas att träna mer än kropparna egentligen klarar av. Så det är viktigt att förbund och lokala klubbar hittar den bästa balansen.

Veckodagbok

Skadebilden för landets friidrottare togs genom doktorsavhandlingen fram genom en veckodagbok, som utvecklades på webben. Här kunde aktiva mycket noggrant föra in sina skador och olika träningsmönster. Att på det här viset kunna välja ett mycket stort antal aktiva ger betydligt bättre underlag, för att kunna välja ut skadeläget ute i landet. Man har snabbt kunnat se att de flesta skador uppkommer under träningspass. Det är inte antalet timmar man tränar som avgör hur ofta skadorna uppkommer, det handlar snarare om hur hårt man tränar vid de enskilda passen. Därför är dosering väldigt viktigt. De hårdaste passen måste placeras ut på ett smart sätt under veckorna och inte avlösa varandra flera dagar i följd.