Så hanterar du skador mentalt


Idrott i alla dess former brukar anses vara hälsofrämjande. Motion är viktigt för att du ska må bra. Med det sagt, är det inte ovanligt att utövare råkar ut för skador i någon form. Kanske har du aldrig råkat ut för någon idrottsskada, eller kanske tampas du med någon just nu.

Frånsett den fysiska biten, kämpar många idrottare den psykologiska aspekten av att hantera en skada. Det kan komma i form av känslor av isolering, ångest, eller rädsla för att förvärra skadan. Just isolationen och den sociala biten kan vara särskilt påfrestande om man är del av ett lag (exempelvis ett stafettlag). Här får du några tips som kan hjälpa dig att komma igång snabbare.

För dagbok
Att föra dagbok över dina tankar och hur du mår är något som kan komma att hjälpa dig på fötter igen. Det kan vara ett bra sätt att strukturera tankarna och att hitta ljusglimtar. Dessutom finns det inget bättre sätt att märka framsteg som med en dagbok. Se därför till att inte bara fokusera på det negativa, utan även dokumentera hur du blir bättre.

Sport injury shot. Sprained ankle. A leg tensor bandage being applied outdoors. Close up Shot. Retro filter applied

Acceptera situationen
Det blir inte bättre av att kämpa emot. Det första steget till att bli bättre är att acceptera situationen som den är. Att använda sig av undvikande strategier har faktiskt till och med visat sig vara en dålig strategi för att återhämta sig. Känn dina känslor och acceptera situationen för vad den är. Sen kan du gå vidare.

Sätt mål
Precis som med vanlig träning kan det vara väldigt effektivt att sätta mål när det kommer till återhämtning och läkande. Skynda långsamt och försök sätta realistiska mål. Både kort- och långsiktiga. Här kan du även ha hjälp av din dagbok för att kunna spåra dina framsteg. Men kom ihåg att vara flexibel, då rehabiliteringsprocessen ofta är oförutsägbar när det kommer till skador. Ibland är det två steg fram och ett steg bak. Och ibland tvärtom.

Sök hjälp
Avslutningsvis är det viktigt att våga söka hjälp. Rent fysiskt kan det handla om att boka tid hos en naprapat. Men det kan också vara att träffa en terapeut eller någon som kan hjälpa med den psykologiska skadeaspekten. Gärna någon med särskild erfarenhet av just idrottsskador.